Logo Universiteit Utrecht

Van Onderzoek naar Schrijfadvies

Over de adviezen

De adviespagina’s

Iedere adviespagina heeft dezelfde structuur:

  1. Een inleiding, waarin het taalkundige fenomeen waarover het advies gaat wordt uitgelegd.
  2. Het advies, inclusief voorbeelden.
  3. Een toelichting, waarin een wetenschappelijke onderbouwing van het advies wordt gegeven. Het advies kan in principe worden begrepen en uitgevoerd zonder de toelichting te lezen.

Bovenaan iedere adviespagina staan één of meerdere van de iconen hiernaast. Die geven aan welke voordelen het advies de schrijver oplevert: de tekst wordt begrijpelijker, makkelijker te verwerken en/of aantrekkelijker.

Verantwoording

Voor elk advies hebben we eerst een uitvoerige zoekactie naar literatuur gedaan, gevolgd door een grondige analyse van de relevante artikelen. Hierbij hebben we als basis voor het uiteindelijke advies alleen die artikelen geselecteerd die van voldoende kwaliteit (oftewel valide en betrouwbaar) waren. De uitkomsten van de onderzoeken zijn kort samengevat in een overzicht van de gebruikte literatuur.

De keuzes die we bij het opstellen van de adviezen gemaakt hebben, hopen we binnenkort te verantwoorden in een wetenschappelijk artikel over het opstellen van evidence-based schrijfadviezen.

Alle experimentele zinnen die fungeren als voorbeeld zijn (zo nodig vrij) vertaald uit het Engels.