Logo Universiteit Utrecht

Van Onderzoek naar Schrijfadvies

Home

Begrijpelijke taal is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt van bedrijven en van de overheid. De meeste adviezen voor begrijpelijk schrijven zijn echter nog gebaseerd op intuïties.

In samenwerking met Stichting Makkelijk Lezen, die haar taalkundige expertise inzet om teksten begrijpelijker te maken, is de Universiteit Utrecht aan de slag gegaan met het opstellen van evidence-based schrijfadviezen: adviezen gebaseerd op wetenschappelijk, experimenteel onderzoek. Hiermee zetten we de eerste stap richting wetenschappelijke validering van onze vermoedens ten aanzien van begrijpelijk schrijven.

Op deze website vindt u de adviezen die we tot dusver hebben opgesteld, inclusief hun wetenschappelijke verantwoording. Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen plaatsen over onze werkwijze en de problemen die er komen kijken bij het opstellen van evidence-based adviezen.